NL EN FR DE

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
VAN ALDEN BIESEN ZOMEROPERA

 • De tickets worden geboekt op het ogenblik van de internetregistratie of de telefonische boeking. Er kan enkel betaald worden per overschrijving op volgend bankrekeningnummer : IBAN BE65 7370 1050 0796, BICC KREDBEBB van Alden Biesen Zomeropera vzw, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen. De betalingstermijn is 7 dagen. Indien deze betalingstermijn niet wordt gerespecteerd, worden de tickets opnieuw in publieksverkoop gezet. Indien er wordt besteld tijdens de voorstellingsperiode dient het te betalen bedrag min. 2 dagen vóór de voorstelling op de Zomeropera rekening ontvangen te worden.
 • Tickets kunnen niet worden geruild, noch terugbetaald nadat zij naar de klant zijn verzonden.
 • De e-tickets worden per mail verstuurd naar het door de klant opgegeven email adres na ontvangst van de betaling.
 • Indien de klant tijdens de bestellingsprocedure kiest voor de ontvangst van de tickets per post (met een meerkost van €2,00/bestelling), worden deze toegestuurd naar het door de klant opgegeven postadres na ontvangst van betaling.
 • Indien tijdens de voorstellingsreeks de betaling niet tijdig op onze rekening staat, zullen de tickets op naam klaarliggen aan Zomeropera ontvangstbalie op de tweede binnenkoer van het domein van de Landcommanderij Alden Biesen op de dag van de desbetreffende voorstelling vanaf 19u30. De tickets worden daar overhandigd mits voorlegging van het betalingsbewijs.
 • De voorstellingen van de opera en het Slotconcert vinden plaats op de binnenkoer van de waterburcht. Deze is overdekt met reuzenparaplu's en bieden beschutting voor een kleine regenbui. Bij hevige regen is het mogelijk dat de voorstelling wordt onderbroken of stopgezet omwille van het regengeluid. De tickets worden in dat geval niet terugbetaald.
 • Herroepingsrecht : de overeenkomst op afstand voor de levering van huisvestings-, vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van de wet van 6 april 2010 (gewijzigde wet van 14 juli 1991)
 • De klant neemt op eigen risico deel aan de voorstellingen en ontslaat de organisatie van elke aansprakelijkheid bij gebeurlijke incidenten en ongevallen.
 • De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Alden Biesen Zomeropera vzw behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren.
  De gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen en de klant op de hoogte kunnen te houden van de kalender en activiteiten van Alden Biesen Zomeropera. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de klant recht op inzage, correctie of schrapping van deze gegevens, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.
 • De algemene verkoopsvoorwaarden worden van kracht vanaf het ogenblik van publicatie op de website. Alden Biesen Zomeropera vzw is ten allen tijde gemachtigd om de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen.
 • Contactgegevens : Alden Biesen Zomeropera vzw, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen. info@zomeropera.be. BTW nummer : BE 0473.953.183.
 • De relatie tussen de klant en Alden Biesen Zomeropera vzw is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van Tongeren bevoegd. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax,…) als bewijsmiddel.


Share